Thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Tủ sách pháp luật vẫn rất cần đối với cán bộ, nhân dân, đó là khẳng định của đại diện nhiều ngành, địa phương.

  • Ngày 27/02/2014, Chính phủ ban hànhNghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. 

  • Trang đầu 123456789 Trang cuối