Thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Thực hiện Công văn số 168-CV/BTGTU, ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc kháng. Các cơ quan, đơn vị tải Đề cương tuyên truyền tệp đính kèm bên dưới.

  •  

  • Trong quý 3/2016 công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung trọng tâm:

  • Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nhằm làm cho cán bộ và nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn huyện Trần Văn Thời thời gian qua được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử; góp phần cổ vũ, động viên, tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về Ngày hội lớn của toàn dân.

  • Ngày 5 tháng 4 năm 2016, Bộ Y tế đã công bố: Việt Nam đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm Virus Zika ở Nha Trang, Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh. Vì vậy cần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại nguy hiểm của loại vi rút này và chủ động phòng tránh nguy cơ của lan truyền bệnh Zika.

  • Trang đầu 123456789 Trang cuối