• - Người phát ngôn: Nguyễn Văn Hiên

  - Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

  - Điện thoại: 

  - Email: phonglac.tvt@camau.gov.vn

 •  - Người phát ngôn: Nguyễn Minh Cảnh

  - Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

  - Điện thoại: 

  - Email: ubnd.thitran.tranvanthoi@gmail.com

 •  - Người phát ngôn: Nguyễn Đa Khoa

  - Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

  - Điện thoại: 

  - Email: ubndsongdoc@yahoo.com.vn

 • - Người phát ngôn: Phạm Văn Vẹn

  - Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

  - Điện thoại: 091 970 47 98

  - Email: 

 •   - Người phát ngôn: Đỗ Văn Sử

  - Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

  - Điện thoại: 

  - Email: ubndxakhanhbinhdong@gmail.com

 • Trang đầu 1 Trang cuối