•  

  Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện

  1. Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện.

  2. Võ Quốc Thống - Phó Chủ tịch UBND huyện.

  3. Trần Thanh Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện.

   

  Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện

  1. Nguyễn Hoàng Xuyên -  Chủ tịch HĐND huyện.

  2. Trịnh Văn Cường - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 • Trang đầu 1 Trang cuối