Trang chủ >> Thông tin tuyên truyền

An ninh mạng - những nguy cơ và giải pháp an toàn trong việc tuyên truyền trên các trang mạng xã hội

Ngày đăng tin: 24/07/2019 01:48
    Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật điều chỉnh vấn đề an ninh trên môi trường mạng, đảm bảo các hoạt động diễn ra trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật quy định các biện pháp để đảm bảo an ninh mạng. Đồng thời, Luật quy định các hành vi bị cấm liên quan đến an ninh mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm mà Luật An ninh mạng đem lại, quá trình triển khai thực hiện cũng gặp không ít trở ngại, khó khăn, trong đó có nguyên nhân từ việc tăng cường các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên nhiều phương diện. Đặc biệt, là việc tận dụng tối đa lợi thế từ mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã quyết liệt chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều hình thức, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.


Qua nghiên cứu, tổng hợp từ các nguồn tài liệu có thể chia các trường hợp người dân tham gia truy cập thông tin trên các trang mạng xã hội thành 03 nhóm.


Nhóm thứ 1: Nhóm người có ý thức tốt, có trình độ nhận thức cao, hiểu rõ, đầy đủ, đúng đắn các vấn đề thực tiễn đất nước đang diễn ra. Họ chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bằng cách tích cực tuyên truyền quan điểm, tư tưởng, đường lối của Đảng; chủ trương, chính sách của Nhà nước, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Phản bát các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thông qua các bình luận tích cực của cá nhân về những vấn đề được mạng xã hội đăng tải.


Nhóm thứ 2: Nhóm người cố tình hiểu sai, cố tình bóp méo, “bôi đen”, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; cố tình nói xấu, vu khống, “thổi phồng”, “bơm căng” làm sai lệch những giá trị thực, tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đang nỗ lực xây dựng. Nhóm người này thường cố ý tán thành, hưởng ứng vấn đề mặc dù biết rằng những vấn đề mình hưởng ứng là sai, không đúng sự thật.


Nhóm thứ 3: Nhóm người vô tình bị lôi kéo, hùa theo những ý kiến phản động mà chính bản thân họ cũng chưa thể nhận ra. Phần lớn họ là những người có trình độ nhận thức còn hạn chế, thiếu thông tin chính thống, có tâm lý a dua, tâm lý hiếu kỳ, hiệu ứng đám đông,...

 

Từ sự phân chia trên cho thấy điều đáng quan ngại là ở mối quan hệ giữa nhóm người cố tình lôi kéo và nhóm người dễ bị lôi kéo vào những vấn đề mang tính thời sự trên các trang mạng xã hội. Do tác động tiêu cực lại được sự cổ vũ, hưởng ứng từ số đông nên làm cho nhiều người có cảm giác “cứ vào mạng xã hội là thấy toàn nghịch cảnh, chuyện sai trái, xã hội đầy màu đen”. Trong khi đó, những phân tích, bình luận, phê phán từ những ý kiến chính thống vô tình không được số đông người dân chấp nhận, thường phải hứng chịu “gạch, đá” của những cư dân mạng thiếu hiểu biết và những kẻ phản động, đội lốt dân chủ, nhân quyền.


Như vậy, chúng ta vô tình dành một “mảnh đất” rất rộng trên mạng xã hội cho các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền, xuyên tạc; cho những người nhận thức chưa đầy đủ, thiếu thông tin chính thống, những người nắm và hiểu vấn đề còn nông cạn,… tham gia cổ xúy, tuyên truyền, quảng bá cho cái xấu, cái sai, bất chấp hậu quả tai hại của nó đối với đạo đức xã hội, đối với sự phát triển của đất nước.


Các thế lực thù địch, phản động đã chọn mạng xã hội như một mặt trận mới để tăng cường chống phá chế độ ta. Một số người vì nhiều lý do, trong đó có lý do thiếu hiểu biết, đã vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải biết cách sử dụng, tận dụng mạng xã hội một cách đúng đắn và hiệu quả, biến mạng xã hội thành một phương tiện, một kênh hữu ích để tuyên truyền tính đúng đắn của các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần phòng, chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc một cách hiệu quả.


Trên địa bàn huyện thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh mạng, đã thành lập Tổ An ninh mạng chống định phá hoại tư tưởng, phân công cán bộ định kỳ viết các tin, bài tuyên truyền cộng tác với Đài truyền thanh huyện, Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh và UBND huyện trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn và phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội.


Đã qua, việc sử dụng các tài khoản Zalo, Facebook, Twitter, Gmail... trên các trang mạng xã hội, blog cá nhân mục đích lợi dụng dân chủ, tự do báo chí để hoạt động chống Đảng, Nhà nước chưa phát hiện xảy ra trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Tuy nhiên, năm 2015 phát hiện 02 trường hợp sử dụng facebook đăng tải nội dung có lời nói khiếm nhã xúc phạm đến uy tín của lực lượng Công an huyện làm nhiệm vụ. Hai trường hợp trên đã kịp thời phát hiện lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt 01 trường hợp, số tiền 2.500.000đ; 01 trường hợp đề nghị cấp trên lập hồ sơ chú ý nhập (do đối tượng có chồng nước ngoài).


Năm 2018 dư luận xã hội trên địa bàn lại tập trung vào 02 dự thảo Luật: Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt đang được Quốc Hội thông qua. Từ công tác nắm tình hình phát hiện trên địa bàn huyện có 05 trường hợp có tài khoản Zalo, Facebook chia sẻ các nội dung liên quan đến việc phản đối 02 dự luật trên. Tuy nhiên, qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái của bản thân và việc chia sẽ không nhằm mục đích chính trị mà chia sẻ theo phong trào chưa đọc kỹ nội dung mình đã chia sẻ và cam kết không tái phạm. Đơn vị đã lập hồ sơ các trường hợp trên nắm, quản lý.


Từ những phân tích trên cho thấy, việc nhận thức đúng trách nhiệm của cá nhân trong việc tuyên truyền, chuyển tải các thông tin trên mạng xã hội đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Do đó, trong phạm vi nghiên cứu của bài viết, có thể tổng hợp một số giải pháp sau:


Một là, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; giữ vững bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi cám dỗ vật chất, danh lợi; kiên gan, bền chí trước mọi thủ đoạn, mưu mô thâm độc của kẻ thù. Đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng đạo đức theo phong cách Hồ Chí Minh để củng cố vững chắc nhận thức duy vật biện chứng trong phân tích, đánh giá và hoạt động thực tiễn, nhằm đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.


Hai là, tích cực học tập, quán triệt Cương lĩnh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực; chủ động nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, tạo cho bản thân nền tảng tri thức chính trị - xã hội đúng đắn, khoa học, cách mạng, đủ trình độ, chất đề kháng đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội.


Ba là, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể trong sinh hoạt, công tác cần thường xuyên tuyên truyền, trao đổi thông tin, làm rõ, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Cần dựa vào những tài liệu, thông tin chính thống, hướng dẫn của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp trên để tổ chức cung cấp nhanh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức những luận cứ, thông tin xác đáng và dựa vào đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội.


Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần biến trang mạng xã hội của mình thành một kênh thông tin, tuyên truyền thường xuyên về Luật An ninh mạng và những thông tin chính thống về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chủ động và thường xuyên tham gia phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình sinh sống, công tác. Kịp thời phát hiện, góp ý, phê bình,… không để đồng chí, đồng nghiệp của mình bị lôi kéo, dụ dỗ.


Năm là, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác. Đồng thời, thực hiện đúng quy định của các cơ quan chuyên môn về quy trình, biện pháp tiếp cận, xử lý và sử dụng thông tin để phản bác lại các luận điệu sai trái trên mạng xã hội, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng thời điểm, đối tượng, nội dung và đúng mục tiêu đặt ra. Phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị chuyên môn trong việc cung cấp, chia sẻ, xử lý thông tin, giúp cho công tác phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch được nhanh chóng, chính xác và lựa chọn phương án đấu tranh trên mạng xã hội kịp thời, hiệu quả nhất.


Chế độ xã hội tiến bộ, văn minh mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn xây dựng hơn 8 thập niên qua không lúc nào không gặp phải sự phá hoại của các thế lực phản động, thù địch, phản tiến bộ, phi dân chủ. Hiện nay, lợi dụng các ưu thế của mạng xã hội, các cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước càng ráo riết, quyết liệt hơn trong việc chống phá, với mức độ ngày càng nghiêm trọng, phạm vi ngày càng mở rộng, tính chất ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, hơn bao giờ hết, nhân dân trên địa bàn huyện nói chung; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên nói riêng cần phải tỉnh táo, sáng suốt và nêu cao trách nhiệm của bản thân khi tham gia mạng xã hội, nhằm tạo ra một hợp lực đủ mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai lệch, xấu xa của các thế lực phản động. Đó cũng là góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho một bộ phận người dân vốn đang “đói” thông tin chính thống nhưng lại đang chới với, sắp “chết chìm” trong “biển thông tin” chưa rõ thực hư trên mạng xã hội hiện nay.

Hồng Diễm

Các tin khác