Trang chủ >> Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền đấu tranh chống thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng tin: 22/11/2019 05:02
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực tế cho thấy, để chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch,  phần tử xấu không ngừng gia tăng hoạt động bằng nhiều hình thức, nhưng phổ biến nhất vẫn là các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” được chúng triệt để sử dụng; tuyên truyền các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch tác động phá hoại tư tưởng để nội bộ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

 

Lịch sử đã chứng minh các biến cố chính trị, như các cuộc “cách mạng nhung”, “ cách mạng màu”, “chiến tranh lạnh” mà chúng sử dụng thành công lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu giai đoạn cuối những năm tám mươi của thế kỷ XX và cách đây chưa lâu là biến động chính trị ở các nước Bắc Phi, Trung Đông đều có sự hậu thuẫn từ bên ngoài thực hiện thông qua các phương thức như tuyên truyền miệng, tán phát tài liệu và đặc biệt là qua hệ thống truyền thông, mạng Internet tung ra các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, tập trung khoét sâu vào những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, những bức xúc quanh công tác đấu tranh chống tham nhũng, sự tha hóa về đạo đức, lối sống phai nhạt lý tưởng, mơ hồ mất cảnh giác, trong một bộ phận lãnh đạo, nhà cầm quyền... để xuyên tạc, kích động, “đầu độc” tư tưởng người dân.


Thời gian qua, cả nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng trên các diễn đàn mạng xã hội, các đối tượng thù địch, phần tử xấu đã và đang lợi dụng các vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn để tuyên truyền xuyên tạc, đưa ra nhiều thông tin, quan điểm sai trái đăng tải trên các trang mạng xã hội mục đích chống Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trong quá trình tuyên truyền, như lợi dụng các danh nghĩa “góp ý”, “kiến nghị”; lợi dụng chiêu bài “phản biện xã hội”, “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực” hay kêu gọi nhân dân xuống đường tuần hành biểu tình phản đối: Luật An ninh mạng, tình hình biển đông, Luật đặc khu kinh tế hành chính đặc biệt hay sự cố môi trường Formosa và khoét sâu các vấn đề chính trị, xã hội phức tạp, dưới các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”… Hoạt động này có khả năng gây ra những tác động tiêu cực về nhận thức tư tưởng của một bộ phận người dân, kể cả cán bộ, đảng viên, đe dọa nghiêm trọng tới sự ổn định chính trị của cả nước. Song, công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác của các cấp các ngành có lúc chưa kịp thời; nhiều lúc còn bị động, đối phó, thậm chí “chạy theo” vấn đề mà các đối tượng thù địch, phần tử xấu tuyên truyền. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân còn mơ hồ về các thông tin được đăng tải; do đó, công tác đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc chưa đầy đủ và thống nhất. Điều đáng nói, vẫn còn tình trạng một số người, thậm chí có cán bộ, đảng viên, xem đó là trách nhiệm của Công an, của Quân đội, của cơ quan Tuyên giáo mà thờ ơ với công tác đấu tranh, phản biện. Nguy hiểm hơn, có trường hợp còn cho rằng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái là “bóp nghẹt” dân chủ, xâm phạm quyền tự do ngôn luận, là triệt tiêu các ý kiến góp ý tâm huyết với Đảng và Nhà nước.


Đảng ta đã khẳng định, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” nói chung, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nói riêng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tất cả các cơ quan, ban, ngành đều phải tham gia. Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của hoạt động trên, thời gian qua Công an huyện Trần Văn Thời đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể chủ động trong đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; vạch rõ bản chất sự giả dối, xuyên tạc, bịa đặt, phản cách mạng, từ đó giúp người dân trên địa bàn không tin và không nghe theo.


Đảng ủy, BCH Công an huyện xác định công tác đấu tranh phòng, chống thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, ngay từ đầu năm đơn vị đã quyết định củng cố, thành lập các tổ công tác như: thành lập Tổ phản biện xã hội gồm 03 đồng chí với nhiệm vụ nắm tình hình dư luận xã hội, qua đó viết bài phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch đồng thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để người dân nắm rõ, không tin, không nghe theo các thông tin trái chiều; thành lập Tổ an ninh mạng gồm 03 đồng chí với nhiệm vụ nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện các tài khoản Zalo, Facebook…bình luận, chia sẽ các thông tin sai sự thật, nói xấu cán bộ, Đảng, Nhà nước…xảy ra trên địa bàn, có kế hoạch giải quyết xử lý và tuyên truyền, phản bác lại các thông tin đó; củng cố lại Tổ biên tập gồm 08 đồng chí phụ trách chuyên viết các tin bài tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm, công tác cải cách hành chính, gương người tốt, việc tốt và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cộng tác trên các trang thông tin điện tử của Công an tỉnh, UBND huyện hay Trang thông tin điện tử Đảng Bộ huyện.


Năm 2019 tình hình An ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định, trật tự xã hội đảm bảo; việc các đối tượng sử dụng các tài khoản Zalo, Facebook, Gmail... trên các trang mạng xã hội, blog cá nhân mục đích lợi dụng dân chủ, tự do báo chí để hoạt động chống Đảng, Nhà nước chưa phát hiện trên địa bàn. Tuy nhiên, trong năm phát hiện 01 trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân chia sẽ thông tin trang Việt Nam cộng hòa và 01 trường hợp đăng tải clip trên youtube cá nhân nội dung nói xấu UBND xã; Công an huyện mời làm việc các trường hợp trên, chủ tài khoản thừa nhận vi phạm và cam kết tháo gỡ toàn bộ các nội dụng đã đăng tải.


Những năm qua, việc đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch được tiến hành đồng bộ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như thông qua đội ngũ cộng tác viên các báo, đài; qua các bài viết trên các phương tiện truyền thông đại chúng… và đặc biệt là qua hệ thống trang mạng Internet. Hiện trên địa bàn huyện có các trang mạng như: Nhóm Ban tuyên giáo Huyện ủy gồm 98 thành viên; trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện Trần Văn Thời; trang thông tin điện tử UBND huyện đã đăng hàng trăm tin, bài có sức thuyết phục cả về lý luận và thực tiễn, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là những luận điệu núp dưới các hoạt động như “phản biện xã hội” hay “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”.


Công tác tuyên truyền thời gian qua đã góp phần định hướng tư tưởng, nhận thức của quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là vào các thời điểm xảy ra sự việc nhạy cảm về chính trị, xã hội hay những sự việc phức tạp trên địa bàn. Đây là điểm quan trọng giúp giữ vững được sự ổn định chính trị - xã hội, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch.

Nói cách khác, để thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch, vô hiệu hóa những tác động tiêu cực tới tư tưởng của quần chúng nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị và khả năng nhận diện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; cần hiểu rõ về âm mưu, ý đồ, thủ đoạn của các đối tượng thù địch, phần tử xấu từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh.


Có thể nói, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi các cấp, các ngành cần chủ động vào cuộc quyết liệt, kiên trì và bền bỉ. Trong cuộc chiến này chúng ta không thể hoạt động tự thân và đơn phương, chỉ có phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các lực lượng, các cấp, các ngành; trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên - là những tuyên truyền viên, chúng ta mới đủ sức đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong lòng nhân dân và trong đời sống xã hội hiện nay.

Hồng Diễm

Các tin khác