Trang chủ >> Thông tin tuyên truyền

Tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng

Ngày đăng tin: 08/07/2020 09:17
    Màu chữ Cỡ chữ

Trước thềm Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động trong nước và quốc tế ngày càng quyết liệt gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Một số tổ chức phản động như Việt Tân, Hội anh em dân chủ; một số tờ báo phương tây như BBC, RFA, VOA; một số đối tượng chống đối trong nước như Nguyễn Thị Cẩm Thúy ở Khánh Hòa; anh em Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư ở Hà Nội (đã bị bắt vào tháng 6/2020), … đã tung lên các trang mạng xã hội đủ loại thông tin bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh của các nhà lãnh đạo, suy diễn, đồn đoán về công tác cán bộ với nhiều mục đích xấu, họ đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc rằng nội bộ Đảng đang đấu đá, tranh giành quyền lực trước Đại hội, việc tuyển chọn nhân sự đang bế tắc, không có tính dân chủ, mà đã được chỉ định sẵn nên không tránh khỏi tình trạng sắp xếp nhân sự, chạy chức chạy quyền, bè phái, lợi ích nhóm. Dã tâm của những tổ chức, đối tượng trên chính là tìm mọi các chia rẽ Đảng với dân, muốn dân quay lưng lại với Đảng.

Thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của chúng thường tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bóp méo sự thật về đường lối lãnh đạo của Đảng; cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang... với âm mưu từng bước làm cho lực lượng vũ trang biến chất về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn tới mất sức chiến đấu. 

Thứ hai, lợi dụng vấn đề chống tham nhũng, nhất là sau một số vụ án tham nhũng kinh tế, các đối tượng thù địch thông qua các trang mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam; đăng tải các thông tin sai trái, bôi nhọ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; gây hoang mang dư luận xã hội, làm giảm sút ý chí, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng …

Thứ ba, tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của các cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Đáng lưu ý là gần đây đã xuất hiện một số thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đó là những tin giả, tin đồn thất thiệt hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc về cán bộ, kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Với phương pháp cắt ghép hình ảnh, liên tục tung tin đồn, cách viết lập lờ đánh lận con đen, thậm chí là vu khống, xuyên tạc trong các bài viết, giả tâm của chúng không chỉ nhằm bôi nhọ uy tín cán bộ cấp cao mà dẫn dắt người đọc hiểu nhầm rằng đang có một  cuộc đấu đá nội bộ trong Đảng. Điển hình trong tháng 6/2020 trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh kèm theo dòng chữ “Người kiểm phiếu vĩ đại” xuyên tạc Kỳ họp lần thứ XV, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 09/6/2020: “Bí thư tỉnh ủy đứng canh hòm phiếu; có người bỏ phiếu phải mở phiếu ra trình bầu cho ai”, dẫn đến nhiều tài khoản facebook đã quy chụp địa phương nên mất dân chủ khi bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu người dân không xem thực tế đoạn video ghi lại buổi bầu cử và các bài báo chính thống đã đưa tin về Kỳ họp trên thì sẻ có nhiều người tưởng hình ảnh mà bọn chúng xuyên tạc là thật và hùa theo cho rằng việc bầu bán mất dân chủ và chia sẻ, bình luận thiếu thiện chí. Các thế lực thù địch chẳng những lợi dụng các hình ảnh cắt ghép mập mờ mà còn lợi dụng những vụ việc xử lý tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta đối với một số cán bộ, đảng viên sai phạm, để lên án, bài xích chế độ.

Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII nêu rõ: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Trong lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những nội dung quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh là phải chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch. Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng.  

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch (gọi tắc là Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh) đã hướng dẫn Công an các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo 35 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không đăng tải, chia sẻ làm lộ lọt bí mật Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá; đồng thời, tích cực chia sẻ, lan tỏa các bài viết, hình ảnh, các thông tin tích cực về gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào phòng, chống tội phạm. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, phức tạp để xuyên tạc, kích động, tụ tập gây rối làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Do đó, đẩy mạnh công tác đấu tranh, tuyên truyền, phản bác quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ chung, thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn Đảng bộ, quân, dân Huyện Trần Văn Thời ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện được tiến hành đảm bảo an toàn, đúng quy định. Chưa phát hiện vấn đề phức tạp trong quá trình tổ chức cũng như tình hình chuẩn bị nhân sự Đại hội đã được rà soát về tiêu chuẩn chính trị, đảm bảo các yêu cầu về nhân sự Đại hội. Thiết nghĩ, để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đề xuất các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải đáp ứng các yêu cầu có tài, có tâm, có tầm nhìn và bản lĩnh, ý chí cách mạng; đây được xem là đội quân tinh nhuệ, tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Bởi mặt trận tư tưởng, lý luận rất rộng lớn, sự tấn công, chống phá của các thế lực thù địch rất đa dạng, tinh vi, nhiều thủ đoạn nên đòi hỏi cán bộ làm công tác trên đủ về kinh nghiệm, vững về bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ thì mới đủ khả năng dùng ngòi bút làm vũ khí chiến đấu với kẻ thù.

Việc nhận thức, đánh giá đúng vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ kích thích, động viên những người tham gia trực tiếp vào lĩnh vực đặc biệt này có thêm động lực, niềm tin để cống hiến; từ đó có những tham vấn, góp ý hữu ích cho các cơ quan, tổ chức Đảng trong việc nhận định tình hình, hoạch định chủ trương, chính sách một cách thiết thực, hiệu quả.

Hai là, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên Internet, mạng xã hội, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Đây là giải pháp cơ bản nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu thù địch, sai trái của các đối tượng, phần tử xấu trên internet, mạng xã hội. Với phương châm chỉ đạo công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu; không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá, do đó, cần đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động được đối tượng sử dụng. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả.

Ba là, tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách hiệu quả.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ, nghiên cứu sử dụng các giải pháp về công nghệ thông tin để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu, độc trên các trang mạng. Đề xuất cấp có thẩm quyền sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyền quản trị, điều hành các trang web, blog, diễn đàn mạng xã hội để vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại” trong một thời gian nhất định. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ, lọt bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn thư nặc danh, mạo danh, thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội thì các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, hoạt động của những kẻ này không còn thực hiện đơn lẻ như trước mà sẽ tiến hành ráo riết theo kiểu “chiến dịch”, với việc huy động cùng lúc nhiều lực lượng tuyên truyền chung về một chủ đề trong một khoảng thời gian nhất định, sử dụng thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”, thông tin theo kiểu nghe nhiều cũng thành quen, việc bé xé ra to, thậm chỉ biến không thành có. Do đó, cùng với việc nâng cao cảnh giác, nâng cao “sức đề kháng” với thông tin xấu, độc cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thì việc tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, góp phần cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Trương Hồng Diễm

Các tin khác