Trang chủ >> Thông tin tuyên truyền

Ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi

Ngày đăng tin: 02/07/2019 11:06
    Màu chữ Cỡ chữ

Việc hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bệnh bị tiêu hủy, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan và giúp bà con nhanh chóng ổn định sản xuất là việc làm rất cần thiết.


Trước đó Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16 ngày 07/3/2019, mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức từ 1,5 đến 2 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh.


Tuy nhiên, ngày 27/6/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 793/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 6 năm 2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ chức hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi đối với lợn con, lợn thịt các loại: hỗ trợ 25.000đ/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: hỗ trợ 30.000đ/kg lợn hơi.


- Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lơn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi đối với lợn con, lợn thịt các loại: hỗ trợ 8.000đ/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: hỗ trợ 10.000đ/kg lợn hơi. Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểu (nếu có).


Theo Quyết định này, về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu phi được quy định cụ thể và linh hoạt hơn.

Hoàng Cận

Các tin khác