Trang chủ Đóng góp ý kiến Liên hệ Sơ đồ website Liên kết website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Lượt truy cập:  
 
 
 
 
 
Tin nổi bật

(20/10/2017)

Ngày 03/10/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng); nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

(20/10/2017)

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận cơ bản quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Nói về vai trò của công tác giáo dục LLCT, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Không có lý luận chính trị thì chí khí kém cương quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”.

(19/10/2017)

Chiều ngày 18/10/2017, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã Khánh Lộc có buổi khảo sát và làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học 1 xã Khánh Lộc về việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, các nguồn thu, chi và quỹ vận động xã hội hoá, do ông Phan Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát có đại biểu HĐND huyện trúng cử trên địa bàn xã Khánh Lộc, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN xã, lãnh đạo Hai Ban HĐND xã và một số đại biểu HĐND xã cùng tham dự.

(19/10/2017)

Ngày 18/10/2017, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Trần Văn Thời tổ chức diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói”. Dự buổi diễn đàn có bà Đào Hồng Quyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban ngành, thành viên BCH Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, thị trấn và Chi hội phụ nữ các ấp, khóm trên địa bàn huyện.

(19/10/2017)

Những năm qua, mô hình dân vận khéo về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Trần Văn Thời (TVT) đã lan rộng khắp ở các ấp, khóm. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của dân về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

1
2
3
4
5
 
 
  • Ngày 18/10/2017, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện Trần Văn Thời tổ chức diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói”. Dự buổi diễn đàn có bà Đào Hồng Quyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban ngành, thành viên BCH Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, thị trấn và Chi hội phụ nữ các ấp, khóm trên địa bàn huyện.

 
  • (19/09/2017)

    Ngày 18/9/2017, Uỷ ban nhân dân huyện Trần Văn Thời ban hành Công văn số 2750/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/HU ngày 05/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

 
   
  • Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên là một bộ phận cơ bản quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Nói về vai trò của công tác giáo dục LLCT, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Không có lý luận chính trị thì chí khí kém cương quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”.

 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu