Trang chủ Đóng góp ý kiến Liên hệ Sơ đồ website Liên kết website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
Lượt truy cập:  
 
 
 
 
 
Tin nổi bật

(02/03/2015)

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Uỷ ban nhân dân huyện long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Tham dự lễ có ông Từ Hoàng Ân, Phó Bí thư Huyện uỷ, ông Lê Phong, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Minh Thống, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, phòng, đoàn thể huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, Phòng khám Đa khoa Khu vực và Trạm y tế các xã, thị trấn. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực qua các năm và hơn 80 cán bộ, y, bác sĩ đại diện cho ngành y tế huyện tham dự buổi lễ.

(27/02/2015)

Ngày 09/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

(26/02/2015)

Trong năm 2014, Hội khuyến học huyện Trần Văn Thời và các xã, thị trấn  tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/7/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg, ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; các cấp hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đẩy mạnh các hoạt động và đã tạo được những chuyến biến tích cực;  phát động xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, các mô hình này không những có tác dụng động viên mọi người học tập mà còn hỗ trợ nhà trường trong giáo dục học sinh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, góp phần thực hiện các phong trào và các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện từng bước phát triển rộng khắp, phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Việc củng cố, xây dựng mạng lưới Hội Khuyến học vững mạnh được các cấp ủy, chính quyền chú trọng, làm nòng cốt phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia phong trào khuyến học.

(14/02/2015)

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) gồm 6 phần, 26 chương và 712 điều quy định những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình; kinh doanh, thương mại, lao động và các quan hệ khác hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. 9 nguyên tắc gồm: Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự; bình đẳng; tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận; thiện chí, trung thực; tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp; tôn trọng lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; tự chịu trách nhiệm dân sự và nguyên tắc hòa giải.

(12/02/2015)

Chiều ngày 10/02/2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Trần Văn Thời tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2015. Tham dự Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hận, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện và đại diện cơ quan Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm.

1
2
3
4
5
 
 
 • (02/03/2015)

  Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Uỷ ban nhân dân huyện long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Tham dự lễ có ông Từ Hoàng Ân, Phó Bí thư Huyện uỷ, ông Lê Phong, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Minh Thống, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, phòng, đoàn thể huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, Phòng khám Đa khoa Khu vực và Trạm y tế các xã, thị trấn. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực qua các năm và hơn 80 cán bộ, y, bác sĩ đại diện cho ngành y tế huyện tham dự buổi lễ.

 •  (02/03/2015)
 •  (02/02/2015)
 •  (02/02/2015)
 •  (30/01/2015)
 •  (09/01/2015)
 •  (07/01/2015)
 
 • (07/01/2015)

  Ngày 03/12/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 137 - HD/BTGTW về việc Học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

 •  (07/01/2015)
 •  (23/12/2014)
 •  (11/08/2014)
 •  (22/11/2012)
 •  (24/09/2012)
 •  (21/08/2012)
 
   
 • (26/02/2015)

  Trong năm 2014, Hội khuyến học huyện Trần Văn Thời và các xã, thị trấn  tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/7/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg, ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; các cấp hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đẩy mạnh các hoạt động và đã tạo được những chuyến biến tích cực;  phát động xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, các mô hình này không những có tác dụng động viên mọi người học tập mà còn hỗ trợ nhà trường trong giáo dục học sinh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, góp phần thực hiện các phong trào và các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện từng bước phát triển rộng khắp, phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Việc củng cố, xây dựng mạng lưới Hội Khuyến học vững mạnh được các cấp ủy, chính quyền chú trọng, làm nòng cốt phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia phong trào khuyến học.

 •  (26/02/2015)
 •  (02/02/2015)
 •  (26/01/2015)
 •  (26/01/2015)
 •  (14/01/2015)
 •  (31/12/2014)
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu